Byta ägare på en båt

När en båtägare säljer sin båt till en medlem på samma klubb kan man relativt enkelt flytta över båten till den nya ägaren.
Som det fungerar är att varje båt är ett “objekt” i Blippa-systemet.
Objektet är kopplat till en rad i BAS-filen, där nyckeln är Medlems-ID plus Båtmodell. Nyckeln blir då unik och medger att en båtägare kan ha flera båtar.
Gör så här:
1: I BAS, lägg till båten på köparen.
2: Exportera ut BAS-filen, importera den i Blippa och synka.
Nu skapas en ny båt av samma modell upp för köparen.
3: I Blippas [Labelsadmin], Sök upp den “nya” båten som finns som ett Object.
4: Kontrollera att det är den nya båten, enklast genom att dels öppna den, dels kolla hur många Links den har. (Ett nyskapat Blippa-objekt har bara en enda en Link, vilket betyder att inget QR-märke har kopplats till båten. Varje QR-märke är en Link så en båt med fem märken har vanligtvis sex links.)
5: Radera objektet.
6: Sök och öppna den “gamla” båten. Den kommer att vara Inactive, (Slå på så att du ser inaktiva objekt via inställningsknappen till höger).
7: Under Variables, radera namnet på den gamla ägare och ersätt det med namnet+båten för den nya ägaren.
8: Under General-fliken på objektet, markera objektet som Active.
9: Spara
10: Klart!

OBS: Om man ändrar modellen lite grand i BAS kommer Blippa att tro att det är en helt ny båt. Detta kan skapa samma problem som ovan och löses på samma sätt.