Blippa integreras med Fortnox!

Vi har nu släppt en Fortnox-integration för Blippa!
Målet är att kunna skapa Blippa-sidor automatiskt utifrån ordrar/fakturor i Fortnox.
Detta för att möjliggöra “digitala tvillingar” styrda av Blippas QR-koder.
Man kan exempelvis göra så att en levererad cykel automatiskt förses med en Blippa-sida. Sidan vet vad som gäller för garantin, vilka serienummer etc som cykeln har.
Och en inbyggd “Kontakta ägaren”-funktion gör att cykeln, via Blippa-sidan, enkelt kan återbördas till ägaren.
En enkel översiktssida finns på här.

För att lägga till Fortnox: Börja med att lägga till Fortnox som en Integration i Labelsadmin. Lägg sedan till Fortnox som en eller flera Datasources.
Vi har valt att dela upp Fortnox i tre möjliga datakällor: En för Order, en för Fakturor och en för Kunder.
På så sätt kan man använda de delar som man vill och inte något annat.
Typiskt så kan man vilja koppla ett Blippa-objekt till en kund i Fortnox. På detta sättet så finns kunduppgifterna bara i Fortnox, inte i Blippa. Blippa hämtar kunduppgifterna som vanliga variabler när Blippa-sidan visas och innehåller därför endast aktuella uppgifter.
Man kan även ställa in åtkomsten så att det exempelvis bara är den egna personalen som kan se kunduppgifterna.

Ett typexempel är en “Ring kunden”-knapp på cykelns Blippa-sida. Telefonnumret (från Fortnox) ligger då färdigt bakom knappen och service-personalen kan enkelt ringa utan att behöva leta efter numret.

Mer info kommer framöver!
Screenshot 2022-10-26 at 11.58.46

Se även Enhancements to the Fortnox integration: Invoices!