Automatiskt välkomstmeddelande till båtägaren när båt har skapats

Vi har nu utvecklat en funktion som gör att en båtägare automatiskt kan få ett mail med länk till sin nyskapade båtsida samt inloggningsuppgifter.
Detta för att göra det smidigare att få igång båtägarna.

I dagsläget kan mailet endast skickas när båtsidan (=Blippa-objektet) skapas.
Inställningen görs via Template-Activation-Email.