Add conditional som Sync-filter för att sortera bort oönskade båtar

,

En båtklubb hade lagt in benämningen “b” som båtmodell.
Eftersom Svenska Sjö-paketet har “medlemsnummer”+“båtmodell” som importnyckel innebar det att det skapades en massa båtar av modell b.
Om sedan klubbens administratör uppdaterade båtmodellen i BAS-registret skulle en ny Blippa-sida (object) skapas. Och medlemmen då ha två båtar…
För att inte skapa upp b-båtar införde vi något som kallas Conditionals (villkor).
Detta kan läggas ovanpå en datakälla (typ BAS excelfil) och filtrera bort oönskade poster (båtar).


Screenshot 2023-04-14 at 09.33.53